THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

15/10/2020 16:00:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 230 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 47 tác giả

Địa phương: 11 tỉnh/thành

» THÔNG BÁO Thời gian chấm ảnh công khai Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Cà Mau năm 2020”

Căn cứ Thông báo số 114/TB-BTC ngày 15/6/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Cà Mau năm 2020 về Thông báo số 01 Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Cà Mau”. Theo đó, Ban Giám khảo dự kiến tổ chức chấm giải công khai vào ngày 30/11/2020.

Tuy nhiên, do điều kiện thực tế, Ban Tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Cà Mau năm 2020 thay đổi thời gian chấm giải công khai, cụ thể như sau:

- Thời gian chấm giải công khai: vào lúc 14 giờ 00, ngày 25/11/2020 (Thứ tư);

- Địa điểm: Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau.

 Ban Tổ chức thông báo đến các tác giả đã có tác phẩm được chọn vào vòng triển lãm được biết./.