THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

15/10/2020 16:00:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 230 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 47 tác giả

Địa phương: 11 tỉnh/thành

» KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

GIẢI NHẤT

      Giải Nhất, tác phẩm “Thành phố Cà Mau về đêm”, tác giả Nguyễn Văn Phụng.

 

  GIẢI NHÌ

Tác phẩm “Đêm Đất Mũi Cà Mau”, tác giả Trần Ngọc Lâm.

 

Tác phẩm “Lễ Sớt Bát”, tác giả Huỳnh Tấn Truyển.

 

GIẢI BA

          Tác phẩm “Khu Du lịch Hòn Đá Bạc”, tác giả Huỳnh Tấn Truyển.

 

          Tác phẩm “Trạm dừng chân Bãi Bồi”, tác giả Phạm Dương Hải.

 

          Tác phẩm “Mũi Cà Mau - Điểm cực Nam của Tổ quốc”, tác giả Huỳnh Tấn Truyển.

 

KHUYẾN KHÍCH

          Tác phẩm “Trích cồ rừng U Minh”, tác giả Trần Quang Thắng.

 

          Tác phẩm “Toàn cảnh Khu Du lịch Mũi Cà Mau”, tác giả Huỳnh Tấn Truyển.

 

          Tác phẩm “Đón mùa dâu ngọt”, tác giả Lâm Văn Đời.

 

          Tác phẩm “Tham quan Mũi Cà Mau”, tác giả Nguyễn Văn Tuấn.

 

          Tác phẩm “Vũ điệu Apsara” tác giả Nguyễn Văn Tuấn.

 

          Tác phẩm “Mùa lấy mật ong ở U Minh Hạ”, tác giả Trần Quang Thắng.

 

GIẢI PHỤ

*. Giải phụ về “Ảnh phong cảnh đặc sắc”

- Tác phẩm “Khu Du lịch Hòn Đá Bạc”, tác giả Huỳnh Tấn Truyển.

 

*. Giải phụ về “Ảnh đẹp Du lịch bảo vệ môi trường”.

- Tác phẩm “Vườn cò Tư Sự - Điểm đến thú vị ở Cà Mau”, tác giả Trần Quang Thắng.