THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

15/10/2020 16:00:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 230 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 47 tác giả

Địa phương: 11 tỉnh/thành

DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Đăng Quang Minh

Cà Mau

0

2

Nguyễn Chí Phú

Cà Mau

0

3

Trịnh Vũ Linh

Cà Mau

1

4

Lê Chí Hiểu

Cà Mau

9

5

Nguyễn Thanh Quang

Cà Mau

0

6

Bùi Trọng Nghĩa

Cà Mau

26

7

Phòng Quản Lý Du Lịch

Cà Mau

0

8

Phạm Quyết Thắng

Cần Thơ

1

9

Nguyễn Hoàng Thạch

Cà Mau

2

10

Nguyễn Xuân Long

TP HCM

2

11

Trần Nam Sơn

Cà Mau

0

12

Đặng Hưng Long

TP HCM

2

13

Lê Thị Thu Thanh

Quảng Trị

7

14

Huỳnh Minh Xuyên

Cà Mau

1

15

Ngô Gia Huy

Cà Mau

0

16

Nguyễn Quốc Trung

TP HCM

0

17

Nguyễn Văn Tuấn

TP HCM

17

18

Huỳnh Đức Quang

Cà Mau

0

19

Phạm Văn Minh

TP HCM

3

20

Tống Minh Phúc

Hậu Giang

3

21

Nguyễn Hoàng Tú

Cà Mau

3

22

Bùi Văn Long

An Giang

9

23

Võ Văn Bông

Bình Dương

7

24

Trần Quốc Bình

Cà Mau

1

25

Võ Kim Ngân

Cà Mau

2

26

Quảng Ngọc Minh

An Giang

0

27

Bùi Thụy Đào Nguyên

An Giang

9

28

Nguyễn Hoàng Huy Thức

Cà Mau

2

29

Trần Quang Thắng

Cà Mau

30

30

Đinh Đăng Dzuy

Cà Mau

2

31

Đỗ Hiếu Liêm

Bạc Liêu

1

32

Nguyễn Thị Hương Thảo

TP HCM

7

33

Nguyễn Kiều Trang

Cà Mau

6

34

Trần Tấn Đông

Cà Mau

4

35

Trần Trung Hưng

Kiên Giang

3

36

Lâm Văn Đời

Cà Mau

15

37

Đặng Quang Hiển

Cà Mau

0

38

Nguyễn Văn Phụng

TP HCM

15

39

Huỳnh Tấn Truyển

Cà Mau

7

40

Phạm Dương Hải

Cà Mau

15

41

Đàm Văn Thảo

Quảng Ngãi

3

42

Tạ Nhật Huy

Cà Mau

3

43

Trần Ngọc Lâm

Cà Mau

12

44

Bùi Văn Vân

Bình Dương

0

45

Nguyễn Tấn Điệp

Cà Mau

0

46

Quách Kim Cương

Cà Mau

0

47

bohxdscufx

Đồng Nai

0